Medlemmer

Medlemmer eldrerådet

Navn Rolle E-post Telefon
Margrethe Holte Representant for kommunestyret Margrethe.holte@frelsesarmeen.no 99 27 71 39
Petter Backstrøm Representant for kommunestyret apetterb@gmail.com 90 99 10 22
Kjell Stiland
(permisjon til 09.2022)
Representant for organisasjoner/andre kjstiland@hotmail.com 91 15 09 84
Randi Grønsund Representant for organisasjoner/andre rgronsun@gmail.com 92 82 63 31
Astrid Kleveland Representant for organisasjoner/andre ast-kle@online.no 95 88 29 11
Bjarne Birkeland
(erstatter Stiland frem til permisjonsslutt)
Representant for organisasjoner/andre Bjarne.birketvedt@gmail.com 95 74 60 92