Møtesekretær - Åse Wetrhus

Kontaktinformasjon

Telefon: 38 27 89 04
Send e-post: ase.wetrhus@

Medlemmer

Medlemmer eldrerådet

Helge Sandåker Representant for organisasjoner/andre Mobil: 90 54 31 87 
Kjell Stiland Representant for organisasjoner/andre Mobil: 91 15 09 84
Randi Grønsund Representant for organisasjoner/andre Mobil: 92 82 63 31
Petter Backstrøm  Representant for kommunestyret Mobil: 90 99 10 22
Margrethe Holte Representant for kommunestyret Mobil: 99 27 71 39