Fra fredag kl 15:00 til mandag kl 07:00 har ansatte i Barnevern Sør bakvakt. Denne bakvakten er knyttet opp mot politiet. Det betyr at dersom politiet i sitt arbeid kommer over familier med barn og unge hvor de trenger bistand fra barneverntjenesten, så har de et telefonnummer de kan ringe.

Hva er Barnevernvakten?

Barnevernvakten er barneverntjenestenes akuttberedskap. Primæroppgavene er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner. Barnevernvaktene skal først og fremst sikre at barn og ungdom har det trygt. Alle tiltak barnevernvakten iverksetter, er hjemlet i lov om barneverntjenester. 

Barnevernvakten samarbeider både med barn og unges nettverk og offentlig ansatte. Sistnevnte er ofte personer ansatt i hjelpeapparatet, skole eller helsepersonell som kommer i kontakt med barn, ungdom og deres foreldre.