Elevene skal lettere få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag. DKS er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå, og blir finansiert av fylkeskommunen, bl.a. gjennom spillemidler. Fylkeskommunen er ansvarlig for koordineringen regionalt, men kommunene utvikler også sine egne program. Grunnskoler i alle kommunene på Agder får både fylkeskommunale og kommunale DKS-tilbud. De videregående skolene får fylkeskommunale DKS-tilbud.

For mer informasjon om ordningen kontakt du ta kontakt med Louise Pariggi.