Lindesnes kommune vil uttrykke vår sterkeste medfølelse for familien til den omkomne. De pårørende får oppfølging av kommunens kriseteam. Også ansatte som var på jobb da hendelsen skjedde blir fulgt opp.

Kirkesenteret var åpent palmesøndag 

Kirkesenteret var åpent palmesøndag fra kl 13 for de som ønsket samtale, tenne lys eller tegne. Kommunens kriseteam, ordfører, sokneprest med flere var til stede.  

Familiesenteret har åpent i starten av uken

På mandag, tirsdag og onsdag er det mulig å besøke familiesenteret. Mandag og tirsdag har de åpent fra 08-15.30. Onsdag er det åpent kl 08:00- 12:00. Dere kan ringe Familiesenteret i åpningstiden, tlf: +47 38 27 35 35. Anne Flaten er kontaktpersonen for henvendelser, hun kan kontaktes direkte på tlf: 47 50 72 70

Familiesenteret kan gi samtaler til de familier som trenger det, og er rustet til å håndtere det akutte behovet til familiene i form av samtaler og debriefing for de som trenger det. Vi har også erfaring med sorgarbeid for familier som trenger det. Vi vil gi et skreddersydd tilbud ut ifra den enkelte families behov.  Vi har både familieterapeuter, psykiatriske sykepleier og psykologer tilgjengelig disse dagene.

Vi kan tilby hele familien å komme til oss eller bare foreldre dersom det er behov for veiledning og hjelp i hvordan hjelpe barna.

Hvordan snakke med barnet ditt om det som skjedde? 

Det var andre barnefamilier i svømmehallen da ulykken skjedde. En slik hendelse kan gi sterke inntrykk og Røde Kors har noen gode råd for hvordan du kan snakke med barn om slike brutale hendelser.  

Vær rolig 

 • Vær så rolig du kan både i det du sier og gjør for å skape en trygg atmosfære for barna. 
 • Ikke la dine egne bekymringer styre. Da er det lett for at barna gjør dine bekymringer til sine egne. 
 • Husk at det er ok at barnet ser at du også er fortvilet. Men fortell til barna at du ikke forventer at de skal passe på deg. 

Gi enkle svar 

 • Snakk med barna om det som skjer, selv om det er vanskelig. 
 • Om barn er bekymret for det som skjer, gi enkle og konkrete svar. 
 • Vær ærlig, men ikke overveld barn med skremmende informasjon. 
 • Ta deg tid til å forklare situasjonen på en måte og med ord som er tilpasset alder og utviklingsnivå. 
 • Det er helt i orden å si «jeg vet ikke». 

Gjør ting barna liker 

 • Sett av tid til å gjøre ting med barna som de liker som å spille spill, lese bok eller andre aktiviteter. 
 • Sett opp en liste med ting de kan gjøre for seg selv som kan bidra til å roe ned, så som å lese, tegne eller lytte til musikk. 
 • Pass på at barnet får nok å spise. Vær aktive, og sett også av nok tid til å hvile. 
 • Bruk ekstra tid på å legge små barn. Nattlys kan hjelpe om noen er mørkeredd. 

Vær en tilstedeværende voksen, lytt til dem og vær tilgjengelig for en klem.  

Rådene er hentet fra rodekors.no. 

Svømmehallen holder stengt i påsken 

Av hensyn til ansatte og berørte åpner ikke svømmehallen før etter påske. Annen aktivitet i Mandalshallen er åpen i påsken.