Selvbetjeningsløsninger

Ønsker du månedlig faktura?

Kunder som ønsker månedlig faktura kan ordne dette under Mine eiendommer som du finner på Min side: 

Har fakturasummen økt?

Har du økning i delen av faktura som omhandler vann og avløp? 

Dette kan skyldes blant annet: 

  • Prisøkning
  • Lekkasje/økt forbruk
  • Det kan være du har innbetalt mindre i forskudd enn det som har blitt brukt
  • Forbruk har vært stipulert 1 eller flere år.
  • Feilavlesning 

Gebyret Forskudd vann/avløp i år er det man antar at du kommer til å bruke i år, basert på fjorårets forbruk.

Har du økning i delen av faktura som omhandler eiendomsskatt? 

  • Dersom du betaler månedlig faktura, så ble eiendomsskatt ikke fakturert på faktura for januar og februar.  For de som har månedlig faktura vil de 3 første månedene faktureres på faktura med forfall i mars. Dette ble informert om i SMS januar 2024 til dem det gjelder. 

Har plutselig boligen din fått høyere takst i 2024?

  • Skatteetaten justerer boligverdien årlig basert på statistikk fra SSB.  Blant annet endringer i omsetningsverdier.  Det er altså boligverdien fra skatteåret (ligningsåret) 2022 som ligger til grunn for eiendomsskatt i 2024
  • I 2024 har flere boliger fått en økning på rundt 10 % fra i fjor.
  • Enkelte boliger har tidligere hatt eiendomsskatt basert på kommunal takst. Noen av disse har fått fastsatt boligverdi av skatteetaten. Dette kan medføre endret skattetakst. 
  • Spørsmål må rettes Skatteetaten.

Penger til gode?

Har du penger til gode (fått kreditnota) vil beløpet bli utbetalt etter 20. mars.