Utsnitt av kartløsning
Utsnitt av kartløsning

Reguleringsplan vist i kart

Skriv inn adressen i søkefeltet øverst til venstre på siden. Når du har søkt opp adressen, får du opp en meny på høyre side av skjermen. Klikk på øyesymbolet for å se innholdet du har valgt, og på pil ned for å åpne undermenyer.

Finn regler og bestemmelser på kartet

Klikk på Vis planinformasjon nederst i menyen for å finne plandokumentene for den aktuelle eiendommen. 

Hvordan finne plan i Planarkivet

I vårt planarkiv kan du søke på enten planid(plannummer) eller plannavn om det er kjent for deg. Når du har funnet rett plan vil du få opp detaljert planinformasjon som plankart, planbestemmelser, oversikt over eventuelle dispensasjoner fra plan og ikrafttredelsesdato.