Kan du ikke lese av vannmåler ved årsslutt?

Dersom du vet at det ikke er mulig å få lest av vannmåler ved årsslutt, ta kontakt på e-post vannmaler@lindesnes.kommune.no.

Dette kan for eksempel gjelde dersom du er bortreist, har en hytte som er vinterstengt, eller andre årsaker som gjør at du ikke får svart på varselet fra kommunen. Les av ved siste avreise for året og send inn denne standen når du mottar SMS eller avlesningsbrev. Vi vil gjøre oppmerksom på at du fortsatt vil motta SMS og/eller avlesningsbrev selv om du gir beskjed, da dette er en automatisk utsending til alle vannmålere uten årsavlesning. Det er ikke mulig for abonnent å registrere stand på nett før avlesingsperioden. Dette vil først være mulig når man mottar avlesningsbrev med sin unike kode.

Ikke lest av vannmåler?

Foretar du ikke avlesning av vannmåler vil forbruket bli stipulert. I noen tilfeller vil kommunen ta kontakt for å avtale tidspunkt for avlesning. Dersom kommunen foretar avlesingen vil det koste deg som abonnent kr. 1500,- i oppmøtegebyr.