Ditt ansvar

Vi opplever at flere ikke sender inn stand på vannmåler på fritidsbolig, og i mange tilfeller er det fordi eier ikke er på hytta når varsel om avlesning blir sendt ut på slutten av året. Vi minner om at abonnenten er ansvarlig for å følge med på forbruksutviklingen samt å føre tilsyn med vannmåler slik at lekkasjer eller feil oppdages snarest mulig. 

Oversikt over tidligere målerstand

Oversikt over tidligere målerstand og annen informasjon om din eiendom finner du på Min Side. Logg deg inn via ID-porten, og få tilgang til informasjon.