Hvem er dette for?

Tilbudet er gratis og åpent for deg som har lyst å lære mer om smartteknologi på mobil og nettbrett. Vi tenker at tilbudet passer deg som opplever utfordringer med å finne informasjon eller å lese, samt venner eller familiemedlemmer som ønsker å lære mer om mulighetene som finnes.

Det kreves ingen forkunnskaper, det er bare å møte opp! Dersom du har en mobil eller nettbrett, så ta det med. Hvis ikke kan vi ordne slik at du kan få låne.  

Program høsten 2021

Vi har med oss Yngve Stiansen på en del av samlingene, og han presenterer følgende tema før jul:

  • Hvordan bruke talekommandoer på mobil/nettbrett til hjelp i hverdagen.
  • Hvordan få hjelp av mobil/nettbrett til lesing i ulike settinger.
  • Hvordan tilpasse mobil og nettbrett til ditt bruk, tips og råd.

Vi prøver også ut hvordan dette fungerer i praksis for oss og kan få veiledning på dette.

Når møtes vi?

Vi samles på mandager i oddetallsuker på Biblioteket i Buen klokka 15:00-16.45 følgende datoer: 

  • 27.september
  • 11.oktober
  • 25.oktober
  • 8.november
  • 22.november
  • 6.desember

Samarbeidspartnere og målsetning

Tilbudet er et samarbeid mellom Mandals lokallag av Blindeforbundet, Mandal frivilligsentral og enhetene Mestring og rehabilitering og Bibliotek og innbyggerdialog i Lindesnes kommune. Målsetningen er å skape en møteplass der man kan få kjennskap til og dele erfaringer med bruk av smartteknologi på mobil og nettbrett.