Barnerådet

Barnerådet består av to representanter fra de ni kommunale barneskolene og friskolene Oasen barne- og ungdomsskole og Vigmostad barneskole. 

Alle velges inn demokratisk fra hver sin skole/klubb.

Rådene møtes jevnlig for å jobbe med saker de engasjerer seg i, eller saker de blir bedt om å uttale seg om fra administrasjon eller kommunestyre. Rådene velger sin egen leder, nestleder og styremedlem. Disse tre fra hvert råd danner sammen styret for Lindesnes BU

Ungdomsrådet - medlemmer

Ungdomsrådet består av to representanter fra hver ungdomsskole, to representanter fra hver av de kommunale ungdomsklubbene og fire representanter fra Mandal videregående skole. Det er også mulighet for ungdom fra Lindesnes som går på skole utenfor kommunegrensen å søke om å bli med. Ungdomsrådet er til sammen 21 representanter. Lindesnes læringssenter har også to representanter her. Ungdomsrådet kan, når det er fulltallig, bestå av inntil 23 representanter.

Alle velges inn demokratisk fra hver sin skole/klubb.

Rådene møtes jevnlig for å jobbe med saker de engasjerer seg i, eller saker de blir bedt om å uttale seg om fra administrasjon eller kommunestyre. Rådene velger sin egen leder, nestleder og styremedlem. Disse tre fra hvert råd danner sammen styret for Lindesnes BU

Medlemmer
Isabelle Bie Kövener - leder
Max Holmquist - nestleder
Robin Larsen
Torgeir Øybekk
Adrian Krogstad
Tørres Broll Lohne
Rikke Baasland Birkeland
Sebastian Spikkeland
Oline Fiveland
Sama Sharifi
Max Holmquist
Mikal Gabrielsen
Prince Shyne Sibonga

Hva er et barne- og ungdomsråd?

Les mer om hva et barne- og ungdomsråd er her: E-ung

Barn og unges rett til å si sin mening!

I vår kommune skal barn og unges rett til å si sin mening ivaretas gjennom den demokratiske linja fra hver klasse, til elevråd og til et barne- og ungdomsråd. Vi har 5 frie plasser som du kan søke på for å være medlem av ungdomsrådet. Her kan alle som er interessert i kommunen og lyst å være med å gjøre en forskjell søke. Send mail til Anne Grønsund eller Trine Djuvik Linkjendal med navn, adresse og hvilke skole du går på, og fortell hvorfor du har lyst å være medlem av ungdomsrådet. Søknaden må sendes innen 6.september.

Barn og unge har rett til å få informasjon og mulighet til å si sin mening om alle de sakene som angår dem. Alle ansatte har ansvar for å vurdere om saker de jobber med skal sendes til barne- og ungdomsrådet slik at de kan gi innspill tidlig i en prosess.

I vår kommune skal vi realisere Barnekonvensjonen og ta barn og unge på alvor.

Aktivitetsmidler for barn og unge

Har du en ide til en god aktivitet for barn og unge, men mangler finansiering?

Barne- og ungdomsrådet i Lindesnes har kr. 100.000,- til tiltak som fremmer gode aktiviteter for barn og unge. BU ønsker at midlene skal komme flest mulig barn og unge til gode og at det skal stimulere til varig aktivitet.

Les mer om hvordan søke om aktivitetsmidler for barn og unge