Godkjente virksomheter i Lindesnes kommune

I Lindesnes kommune har vi 25 sertifiserte (godkjente) virksomheter. Det er alt fra kontor, butikker, barnehager, hotell mm. 

Klikk og søk etter oversikt over hvilke bedrifter som er sertifisert i Lindesnes kommune

Vårt arbeid

Vi arbeider systematisk på tvers av fagområder for å oppfylle kravene som har fokus på arbeidsmiljø, innkjøp, energibruk, avfallssortering, utslipp, estetikk, transport. 

Driftshefte for rådhuset

For at alle ansatte skal ha nødvendige kunnskaper om bygningen og rutinene for driften av rådhuset, er det derfor utarbeidet et driftshefte for rådhuset.

Rådhuset skal driftes på en kostnadseffektiv og miljø- og ressursvennlig måte, til glede for ansatte og besøkende. Miljøengasjement gir et energieffektivt rådhus og økonomiske besparelser. Driften skal være i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og politiske og administrative vedtak.

Rådhuset skal fremstå som rent og ryddig, så vel innvendig som utvendig, og være lett tilgjengelig.

Når det gjelder energibesparing, er det satt opp små skilt som anmoder oss ansatte om å huske å slukke lys og det er utarbeidet gode sorteringsrutiner for avfall. Alt av rutiner og reglement for rådhuset skal være tilgjengelig i dette heftet. Det skal jevnlig vurderes nye tiltak som kan gjøre driften mer miljøvennlig. Mer avfall skal sorteres og energiforbruket skal ned.

Samfunnsansvar

Som Miljøfyrtårn er vi godt i gang med å ta samfunnsansvar, fordi det å bli Miljøfyrtårn handler om å redusere virksomhetens ytre miljøpåvirkninger, men også om menneskene og det indre miljø på arbeidsplassen.

Stiftelsen Miljøfyrtårn har siden oppstarten vært svært bevisst på at det indre miljøet er viktig å ivareta, nettopp fordi medarbeidere som trives og er fornøyde, gir mer tilbake til virksomheten og har generelt et lavere sykefravær. Det blir en «vinn-vinn» situasjon for arbeidstakerne og virksomheten. 

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem, og har gjennom utviklingen av sine bransjekrav, gjennomført en miljøanalyse og vektet ut de viktigste indre og ytre miljøaspektene for den enkelte bransje. Gjennom et digitalt miljøledelsessystem får Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.