Søke jobb i kommunen

Alle våre stillinger utlyses på Webcruiter. Ønsker du å søke jobb i Lindesnes kommune må du registrere deg, og søke via Webcruiter.

Spørsmål om en stilling?

Kontakt fagenheten som søker etter folk. Hvem dette er finner du under aktuell stilling på Webcruiter.

Sommerbonus for sommervikarer i velferd

Lindesnes kommune har bonus for vikarer med sykepleier- eller vernepleierutdanning, og medisinstudenter som har fullført 4. studieår og har bestått eksamen i farmakologi, og som binder seg til å jobbe minst seks uker i aktuell ferieperiode for å dekke opp bemanningsplanen.

Hvem gjelder ordningen for?

  • Ordningen med sommerbonus gjelder for alle avdelingene i tjenesteområde Velferd hvor det arbeides turnus med helger, og i fengselshelsetjenesten.
  • Den gjelder i hovedferieperioden på 8 uker fra uke 25 til uke 32, eller 9 uker fra uke 25 til uke 33
  • Bonusen utbetales på toppen av fastsatt lønn og tillegg etter HTA.

Kriterier:

  • Du må arbeide minimum 6 uker i 100 % stilling i ferieperioden
  • Godtgjøringen er på 2 500 kr pr. uke.
  • Du må minimum arbeide 6 uker til sammen for å kunne gjøre avtale om sommerbonus.
  • Bonusen utbetales kun hvis du faktisk har arbeidet i avtalte vakter.

Offentlig søkerliste

Hovedregelen er at det for stillinger i offentlige organer skal lages en offentlig søkerliste. Søkerlisten skal publiseres så snart som mulig etter at søknadsfristen på stillingen har gått ut. En offentlig søkerliste skal inneholde navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidsadresse for hver enkelt søker.

Når søknadsfristen er over, publiserer vi en offentlig søkerliste på kommunens postliste.

Den enkelte søkeren kan be om å bli unntatt fra å stå på den offentlige søkerlisten, men det må foreligge særlige grunner for unntak. Dersom søkeren ikke får dette innvilget, skal vedkommende varsles om dette. Formålet med varselet er å gi søkeren mulighet til å trekke søknaden, for å unngå at navnet oppføres på søkerlisten.

Interne stillinger

Oversikt over ledige interne stillinger finner du på siden For ansatte. Denne siden er kun tilgjengelig for kommunens ansatte når de er tilkoplet det kommunale nett (fra arbeidsplass eller via hjemmekontorløsning).