Kommunestyresalen

Kommunestyresalen ligger rett over gårdsplassen til dagens rådhus. I den ærverdige bygningen Skrivergården finner du formannskapssalen. 

Rådhusbygget i Marnardal

I det tidligere rådhusbygget i Marnardal finner du nå:

  • Dokumentsenteret
  • Lønn og personal
  • Regnskapsavdeling
  • Landbrukskontoret (tidligere Skogbruk er nå en del av Landsbruk)

Rådhusbygget i Lindesnes

I det tidligere rådhusbygget på Vigeland finner du nå:

  • Teknisk forvaltning: Byggesaksavdeling, Planavdeling, Kart/ Geodata avdeling
  • Administrasjon for teknisk drift
  • Sentralbordet
  • Innbyggertorv