Kommunestyresalen

Kommunestyresalen ligger rett over gårdsplassen til dagens rådhus. I den ærverdige bygningen Skrivergården finner du formannskapssalen. 

Administrasjonsbygget i Marnardal

I det tidligere rådhusbygget i Marnardal finner du nå:

 • Dokumentsenteret
 • Lønn og personal
 • Regnskapsavdeling
 • Landbrukskontoret (tidligere Skogbruk er nå en del av Landsbruk)

Administrasjonsbygget på Vigeland

I det tidligere rådhusbygget på Vigeland finner du nå:

 • Teknisk forvaltning: Byggesaksavdeling, Planavdeling, Kart/ Geodata avdeling
 • Administrasjon for teknisk drift
 • Øvingsrom kulturskolen
 • Sentralbordet
 • Familiens hus, helsestasjon og familiesenter avd. Vigeland
 • Psykisk helse avd. Vigeland

På Kulturtorvet som er tilknyttet administrasjonsbygget finner du:

 • Innbyggertorv
 • Bibliotek
 • Bygdemuseum
 • Galleri Gustav Vigeland
 • Arne N. Vigelands samlinger
 • Undervisningslokaler kulturskolen
 • Kafé