Vårt fokus

Her kan vi sette fokus på tema som engasjerer oss som innbyggere, vi kan bygge nettverk på tvers av organisasjoner og vi kan skape prosjekter i fellesskap.