Hvem kan søke

Jordbruksforetak registrert i Foretaksregisteret som driver vanlig jordbruksproduksjon, kan søke om tilskudd til avløsning ved bondens sykdom eller svangerskap, når bonden har sykt barn, og i forbindelse med fødsel, adopsjon eller omsorgsovertakelse. Hvis bonden dør, kan etterlatt ektefelle, samboer, forelder eller barn søke om tilskudd til avløsning for inntil 8 uker etter dødsfallet.

Søknadsskjema og mer informasjon om ordningen finnes på nettsiden til Landbruksdirektoratet, se lenke nedenfor.  

Formål

Formålet med ordningen er å bidra til å finansiere sykdomsavløsning mv. Foretak som driver husdyrproduksjon eller helårs produksjon i veksthus kan få tilskudd til avløsning gjennom hele kalenderåret. Foretak som driver plante- eller honningproduksjon kan få tilskudd til avløsning innenfor onnetida. Onnetida er som hovedregel fra 15. april til 1. oktober.