Systematiske observasjoner

Gjennomfør systematiske observasjoner i ulike situasjoner (Forhold ved barnet som bør vekke bekymring og Andre forhold ved barn, foreldre og foreldre/ barn samspill):

  • av/påkledning
  • måltid
  • henting/bringing
  • sosial lek
  • samlingsstund
  • stellesituasjon
  • på toalettet

Skriftlig dokumentasjon

Skriftlig dokumentasjon i tiltaksplan. Gjennomfør eventuelt en samtale med barnet: Samtalen med barnet

Kartlegg utviklingstrinn

Kartlegg utviklingstrinn "Alle med": Alle med-skjema