Gjennomfør systematiske observasjoner i ulike situasjoner (se Forhold ved barnet som bør vekke bekymring og Andre forhold ved barn, foreldre og foreldre/barn-samspill):

  • av/påkledning
  • måltid
  • henting(bringing
  • sosial lek
  • samlingsstund
  • stellesituasjon
  • på toalettet

Skriftelig dokumentasjon i tiltaksplan. Gjennomfør eventuelt en samtale med barnet (se Samtalen med barnet).

Kartlegg utviklingstrinn barnehage: "Alle med" (se Alle med-skjema)