Gjennomfør foreldresamtale (se Foreldresamarbeid: Den nødvendige samtalen - å ta... og Foreldresamarbeid: Førstesamtalen). Skriftlig avtale/plan med foresatte i barnets tiltaksplan. Avtal tid for ny samtale.

  1. Vurder kontakt med helsestasjon og fysioterapeut (se Samarbeid barnehage og helsestasjon). Ev. direkte til fase 4.
  2. Gjennomfør barnehagetiltak, foreldretiltak og observasjon i henhold til avtaler fra foreldresamtalen og mål i tiltaksplanen.
  3. Vurder kontakt med Oppvekstteamet i kommunen (se Oppvekstteam).