Beskriv dine observasjoner og bekymringer (forhold ved barnet, samspill med foresatte, foreldreadferd (se Forhold ved barnet som bør vekke bekymring og Andre forhold ved barn, foreldre og foreldre/barn-samspill).

Ved mistanke om vold eller seksuelle overgrep, kontakt og send melding til barnevernstjenesten og/eller politiet (se Barnevernstjenesten - melding og samarbeid). Gjennomfør eventuelt en samtale med barnet, gjerne i tråd med barnevernet (se Samtalen med barnet).