Beskriv observasjoner og bekymringer

Beskriv dine observasjoner og bekymringer (forhold ved barnet, samspill med foresatte, foreldreadferd (se Forhold ved barnet som bør vekke bekymring og Andre forhold ved barn, foreldre og foreldre/barn-samspill).

Mistanke om vold eller seksuelle overgrep?

Ved mistanke om vold eller seksuelle overgrep, kontakt og send melding til barnevernstjenesten og/eller politiet (se vedlegg 6). Gjennomfør eventuelt en samtale med barnet, gjerne i tråd med barnevernet (se Samtalen med barnet).