Foreta ny foreldresamtale i henhold til tiltaksplan. Observasjoner/vurderinger og foreldresamarbeid må avklare om det fortsatt er grunn til bekymring. I såfall anbefales følgende: 

  1. Ved begrunnet bekymring for omsorgsforhold ⇒ kontakt/melding til barnevernet (se Barnevernstjenesten - melding og samarbeid).
  2. Usikkerhet om typisk barnevernsak ⇒ drøft saken anonymt med barnevernstjenesten.
  3. Ved språkvansker, sosiale vansker, forsinket/avvikende motorikk, spisevansker eller sykdom/vedvarende fysiske plager, syn/hørsel-avvik der det ikke er bekymring vedrørende omsorgsforhold ⇒ anbefal foresatte rask kontakt med fastlege og/eller foreslå møte med helsestasjon (se Samarbeid barnehage og helsestasjon). Vurder samtidig tverrfaglig drøfting i Oppveksteamet.