Medlemmer

Utvalget har syv medlemmer, valgt av kommunestyrets medlemmer.

MedlemE-post
Åshild Schmidt (H) - leder 
Ronny Endre Blix (Frp), nestleder 
Hedda Ringsø Stusvik (Frp) 
Jan Øyvind Åvik (A) 
Ina Birkeland (A) 
John Kittelstad (Krf) 
Mariann Amstrup-Sondresen (Sv) 

Oppgaver og myndighet

Utvalget treffer vedtak i alle prinsipielle saker innen sine ansvarsområder, med unntak av saker som i henhold til lov og delegeringsreglementet er forbeholdt kommunestyret selv eller formannskapet. Blant annet ligger følgende lovverk innenfor utvalgets ansvarsområde:  

  • Plan- og bygningsloven (med unntak av kommuneplanen)  
  • Jordloven 
  • Konsesjonsloven 
  • Friluftsloven 
  • Vegloven  
  • Matrikkelloven  
  • Forurensningsloven m. forskrift