Medlemmer

Utvalget har ni medlemmer, valgt av kommunestyrets medlemmer.

 John Øyslebø (Sp), leder johnoeys@online.no
 Eva Hinlo (SV), nestleder evahinlo@online.no
Margrethe Holte (KrF) margrethe.holte@frelsesarmeen.no
 Jan Martin Sandland (Sp) jan.martin.sandland@gmail.com
 Kenneth Hjorth Rafaelsen (Ap) kenneth.rafaelsen@gmail.com
 Lill Tony Larsen Ramvik (Frp) rulian@online.no
Per Bratteberg (Frp) pbratteb@gmail.com
Stanley Tørressen (H) stanley.torressen@gmail.com
Lene Rømteland Hægebostad (H) lenerhaegbostad@gmail.com

Oppgaver

Utvalget har ansvaret for behandling av detaljplaner som er utarbeidet av private. Utvalget innstiller direkte til kommunestyret i saker innenfor sitt virkeområde som de selv ikke har myndighet til å avgjøre. Unntatt fra innstillingsretten er saker med konsekvenser ut over vedtatt budsjett. Her ligger innstillingsretten hos formannskapet.

Myndighet

Utvalget har avgjørelsesmyndighet i drift‐ og forvaltningssaker av prinsipiell karakter innenfor alle tjenesteområder, med mindre kommunestyret selv skal avgjøre saken. Utvalget behandler klager på enkeltvedtak som utvalget selv har fattet. Dersom en klage gjelder vedtak fattet både av utvalg for drift og forvaltning og utvalget for plan og samfunnsutvikling, behandles klagen av utvalget for plan og samfunnsutvikling.