Medlemmer

Utvalget har syv medlemmer, valgt av kommunestyrets medlemmer. 

MedlemmerE-post
Åse Lill Kimestad (A) - leder 
Kjetil Windsland (Frp) - nestleder 
Katrine Langseth (H) 
Bjørn Hunt (H) 
Oddbjørn Håland (K) 
Johanna Engamo (Krf) 
Asle Nesland (V) 

Oppgaver og myndighet

Utvalget treffer vedtak i alle prinsipielle saker innen sine ansvarsområder, med unntak av saker som i henhold til lov og delegeringsreglementet er forbeholdt kommunestyret selv eller formannskapet. Blant annet ligger følgende lovverk innenfor utvalgets ansvarsområde:  

  • Opplæringslova m. forskrift 
  • Barnevernlova 
  • Barnehageloven 
  • Helse- og omsorgstjenesteloven 
  • Integreringsloven 
  • Film og videogramlova 
  • Opplæringsloven §13-6 
  • Kulturlova