Stell og organisering

 • Barnet virker ustelt og har dårlig hygiene;
  • skitne / hullete klær
  • hyppig bleieutslett, leveres stadig med våte bleier
  • dårlige tenner
 • Barnet har stadig klær og skotøy som ikke passer til aktivitetene i barnehagen / årstidene.
 • Barnet har med seg mangelfull matpakke.

Forhold ved foreldre og samspill

 • Negativ ”atmosfære” i relasjonen foreldre/barn, f.eks.:
  • nedsettende omtale av barnet
  • urimelige irettesettelser
  • urimelige krav
  • liten interesse og imøtekommenhet overfor barnet
 • Unnvikende foreldreatferd, møter ikke til avtaler
 • Lar ulike personer hente barnet gjentatte ganger
 • Barnet kommer ofte for sent
 • Barnet har uforklarlig stort fravær
 • Foreldrene viser umoden oppførsel
 • Mistanke om psykisk sykdom hos foreldre
 • Mistanke om rus
 • Fattig og isolert familie
 • Foreldre som sykeliggjør barnet