Veileder for bevaringsområder

Utgiver: Mandal kommune, Teknisk forvaltning
Utgitt: 2007 Utarbeidet av: Arkitektkontoret Gjertrud Wendt AS
Grafisk produksjon: DigiDesign as Veileder for tiltak i bevaringsområdet i Mandal Sentrum.

Klikk og last ned veileder for bevaringsområdene

Bevaringsfolder

Bygge og bo i bydeler med reguleringsformål "Spesialområde bevaring". 

Klikk og les Bevaringsfolder - Bygg og bo