Oversikt over områder med bevaringsplan

  • Farestad-Rosnes
  • Tregde sentrum
  • Holum
  • Eskeland
  • Hillesund
  • Lindesnesområder?
  • Marnardalsområder?

Veileder for bevaringsområder

Klikk og les veileder for bevaringsområdene

Utgiver: Mandal kommune, Teknisk forvaltning Utgitt: 2007 Utarbeidet av: Arkitektkontoret Gjertrud Wendt AS Grafisk produksjon: DigiDesign as Veileder for tiltak i bevaringsområdet i Mandal Sentrum.

Bevaringsfolder

Klikk og les Bevaringsfolder - Bygg og bo

Bygge og bo i bydeler med reguleringsformål "Spesialområde bevaring"