Adferd

 • Aggressiv og negativ atferd: sparker, slår, biter, er ulydig/frekk, hører ikke etter
 • Tilbaketrekning
 • Adferdsendring
 • Stille barn: virker redd, usikker, forvirret
 • Plager andre barn
 • Stjeler, lyver, rømmer
 • Urolig / ukonsentrert
 • Seksualisert lek og språk som er unormalt for alder og modenhet

Utsagn fra barnet

 • Barnet er påført vold (slått, sparket, lugget, kløpet) / seksuelt overgrep fra voksenperson.
 • Det forekommer voldelige episoder blant voksne i hjemmet.
 • Barnet blir utsatt for urimelig straff, urimelige krav, nedsettende behandling,
  blir oversett, understimulert, mangler tilsyn (er overlatt til seg selv i urimelig grad).
 • Barnet blir forsømt på annen måte og / eller barnet føler seg utrygg i hjemmet.

Psykiske forhold

 • Unormale sinneanfall
 • Unormalt tilbaketrukket, engstelig og trist
 • Ekstra stort behov for voksenkontakt / klamrete
 • Endret atferd over tid

Fysiske plager

 • Klager over tilbakevendende magesmerter / hodepine
 • Problemer med vannlating og avføring
 • Spiseproblemer
 • Unormalt trøtt
 • Mistanke om nedsatt syn eller hørsel

Fysiske skader

 • Blåmerker hos barn som ikke kan forflytte seg
 • Blåmerker i bløtdelsområder (kinn, ytre øre, hals, overarmer, innsiden av lår, håndflater, fotsåler, rumpe eller kjønnsorganer)
 • Blåmerker som har en form som tyder på slag med gjenstand eller hånd.
 • Bruddskader
 • Brannskader hos barn som ikke kan forflytte seg
 • Brannskader på et område man ikke forventer (bakside av hendene, fotsåler, rumpe eller rygg)
 • Brannskader med form som en gjenstand (strykejern, krølltang eller sigarettmerke)
 • Skader rundt hals/nakke, rundt håndledd og ankler med “snøre”-mønster
 • Flere blåmerker med samme form

Utvikling

 • Sen / avvikende språkutvikling
 • Forsinket generell utvikling; svak forståelse, klarer ikke henge med i jevnaldrenes lek
 • Avvikende sosial kontakt; blikkontakt, samspill, lek, dele opplevelser
 • Stagnasjon i utvikling eller tap av ferdigheter
 • Motoriske vansker