Postliste - offentlig journal

Postlisten gir oversikt over inn- og utgående dokumenter. Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Du vil kun få tilgang til dokumenter som er offentlige. 

Nye byggesaker vises fra 01.01.2021 kun i innsynsløsningen for eByggesak

Klikk for å søke i offentlig postliste

Hvordan finner sak i innsynsløsningen?

  • Søk på saksnummer - eks. 20/0086
  • Søk på gårds- og bruksnummer
  • Søk ved hjelp av stikkord - eks. skjellsand, gatenavn osv. 

Innsyn i byggesøknader - eByggesak

Innsynsløsningen inneholder offentlige dokumenter i bygge- og delesaker fra august 2020. I enkelte saker kan det  forekomme dokumenter som ikke er publisert da de inneholder opplysninger som er unntatt offentlighet.

Det kan ta cirka ett døgn fra dokumenttittel er opprettet til selve filen vises.

Klikk for å lese byggesøknader

Innsyn og bestilling av dokumenter

Offentlighetsloven slår fast at en kommunes dokumenter som hovedregel er offentlige. Alle kan derfor kreve innsyn i disse. Hvis du ønsker innsyn i dokumenter du ikke finner på offentlig journal, for eksempel det som er eldre enn tre måneder, kan du sende e-post til Dokumentsenteret.

Kommunen skal behandle krav om innsyn så raskt som mulig. Det betyr vanligvis samme dag eller innen én til tre arbeidsdager. 
Det regnes som et avslag hvis vi ikke har svart innen fem arbeidsdager fra vi fikk kravet.

Vi gjør oppmerksom på at det er egne rutiner og frister for Innsyn i Personopplysninger.

Hvis kravet om innsyn blir avslått skal vi vise til riktig bestemmelse for avslaget, og opplyse om klageadgang og klagefrist. Fylkesmannen er klageinstans, men klagen skal sendes til kommunen. Klagen skal avgjøres så fort som mulig. I tilknytning til klagebehandlingen kan Fylkesmannen også bestemme at dokumentet skal gjøres kjent helt eller delvis etter regelen om merinnsyn.


Be om innsyn i sak

 Send en e-post til dokumentsenteret

Personvernombud

Kommunens innbyggere kan kontakte personvernombudet med spørsmål knyttet til:

  • hvordan kommunene behandler deres personopplysninger
  • hvordan de kan utøve sine rettigheter i henhold til personvernlovgivningen.

Personvernombud for Lindesnes kommune

Guro Gidske er personvernombud for DDV-kommunene Flekkefjord, Farsund, Kvinesdal, Hægebostad, Åseral og Lindesnes.

Dersom du har spørsmål eller henvendelser til personvernombudet kan du ta direkte kontakt med henne: 

Skriftlige henvendelser merkes «Personvernombud» og sendes til DDV, Hestehaven 2A, 4520 Lindesnes. 

Les mer om personvernombudets oppgaver, dine rettigheter med mer