Søke jobb i kommunen

Alle våre stillinger utlyses på Webcruiter. Ønsker du å søke jobb i Lindesnes kommune må du registrere deg, og søke via Webcruiter.

Spørsmål om en stilling?

Kontakt fagenheten som søker etter folk. Hvem dette er finner du under aktuell stilling på Webcruiter.

Offentlig søkerliste

Hovedregelen er at det for stillinger i offentlige organer skal lages en offentlig søkerliste. Søkerlisten skal publiseres så snart som mulig etter at søknadsfristen på stillingen har gått ut. En offentlig søkerliste skal inneholde navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidsadresse for hver enkelt søker.

Når søknadsfristen er over, publiserer vi en offentlig søkerliste på kommunens postliste.

Den enkelte søkeren kan be om å bli unntatt fra å stå på den offentlige søkerlisten, men det må foreligge særlige grunner for unntak. Dersom søkeren ikke får dette innvilget, skal vedkommende varsles om dette. Formålet med varselet er å gi søkeren mulighet til å trekke søknaden, for å unngå at navnet oppføres på søkerlisten.

Lærling i kommunen

Lindesnes kommune trenger dyktige fagfolk, nå og i framtiden. Ønsker du læreplass i et hyggelig og inkluderende læringsmiljø? Da kan Lindesnes kommune være stedet for deg!

Les mer om det å være lærling i Lindesnes kommune

Sommerjobb innen velferd 2024

Ønsker du å jobbe med mennesker i framtiden? Trenger du arbeidserfaring? 

Vi har ledige sommerjobber i uke 25-32 på flere enheter og avdelinger i kommunens helse- og omsorgstjenester. Noen avdelinger har ledige vakter til og med uke 33.

Fellesannonse for alle enheter og avdelinger er nå ute med søknadsfrist 1. april 2024, men det foretas fortløpende ansettelser slik at du også har mulighet til å få avklart sommerjobb tidlig.

Send inn en søknad og husk å prioritere avdeling(er) når du søker.

Vi har egne bonusordninger for de som har en utdannelse, eller er i et studieløp, innen helse- og sosialfag. Sykepleiere/vernepleiere, samt studenter i syke-/vernepleie, og 4. års medisinstudenter med bestått eksamen i farmakologi kan tilbys gratis hybel på kommunale lokasjoner. Les mer om bonusordningen her.

Søk på sommerjobb innen velferd her.

Jobber du i en fast deltidsstilling i Lindesnes kommune og ønsker større stilling?

Da kan du registrere deg og for å bli vurdert opp mot ledige stillinger. De som registrere seg vil få sine rettigheter om økt stilling vurdert utfra bestemmelse i arbeidsmiljøloven § 14-3 (1) og HTA kap. 1 § 2.3.1. Dette vil være kommunens måte å sikre at dere som allerede er ansatt i kommunen og har om lag samme type arbeidsoppgaver, blir vurdert for økning av stilling før den lyses ut.

Klikk deg videre til Jobbsia her for mer informasjon og registrering. For tilgang må du logge deg på med jobb-kontoen din i Lindesnes kommune. 

Interne stillinger

Oversikt over ledige interne stillinger finner du på siden For ansatte. Denne siden er kun tilgjengelig for kommunens ansatte når de er tilkoplet det kommunale nett (fra arbeidsplass eller via hjemmekontorløsning).