Kort fortalt om digital postkasse

  • Skaff deg en digital postkasse!
  • ​Dette er sikkert og enkelt for deg, billigere for kommunen og bra for miljøet.
  • Kommunen ønsker å sende mer post digitalt til innbyggerne.

Dette får du med en digital postkasse:

  • Du får post digitalt på en sikker måte. Vanlig e-post er ikke en sikker måte å sende meldinger på. Skal du kunne motta viktige brev fra det offentlige digitalt, må du ha digital postkasse.
  • ​Du får post fra det offentlige på ett sted. Med digital postkasse får du samlet post fra det offentlige sikkert på ett sted. Du kan lagre posten så lenge du ønsker. Det er gratis å opprette og bruke postkassen. 
  • Du sparer miljøet og reduserer offentlige utgifter. Med en digital postkasse bidrar du til at det offentlige kan bruke fellesskapets penger på andre ting enn porto, papir og transport samtidig som du er med å spare miljøet.

Velg mellom to likeverdige postkasser

Du kan velge mellom to postkasser; Digipost eller e-Boks. Postkassene er likestilte og begge tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet. På samme måte som du kan velge mellom ulike banker og strømleverandører, kan du velge den postkassen som passer best for deg.

For å lese mer om digital postkasse kan du gå inn på nettsiden til norge.no eller Velg digitale postkasse. Lenker til disse finner du inn under Lenker.