Når må du søke om utvidet skjenkeareal?

Skjenkesteder som har alminnelig skjenkebevilling fra før av må søke vi denne ordningen her.

Eksempler på når du må søke:

  • utvidelse på allerede eksisterende bevilling, som f.eks. ved Skalldyrfestivalen eller for en enkelt arrangement
  • utvidelse på skjenkeområdet i løpet av sommeren, over flere dager, uker eller ut året.

Har du ikke alminnelig skjenkebevilling i Lindesnes kommune må du søke om skjenking for en enkelt anledning, enten for åpent arrangement eller lukket arrangement

Hvordan søke

Du søker via digitalt skjema: Søknad om utvidet skjenkeareal.

I søknaden må du bl.a. beskrive området du ønsker benytte, og hvor lenge du søker om økt areal. 

Nødvendige vedlegg:

  • kart/bilde av arealer du søker om
  • samtykke/tillatelse til bruk av grunn
  • bruksattest som viser at arealet kan benyttes til formålet. Er du usikker på om du har dette, kan du kontakte Innbyggertorvet. 

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknader om bevilling som gjelder sommeren er 15.mai.

Det tar mellom 4-8 uker å saksbehandle ferdig søknader, og skal vi rekke det før saksbehandler tar ferie må vi ha det innen 15.mai.
Er det søknader som behandles politisk er det mulig å rekke det dersom de kommer før 15.juni.

Husk tillatelse til bruk av eiendom

Skal du søke om utvidet skjenkeareal på enten kommunal eller privat eiendom, må tillatelse dokumenteres. 

Kommunal eiendom

For å kunne få tillatelse til utvidet skjenkeareal, må du også ha tillatelse til å kunne bruke den kommunale eiendommen.

Du må derfor også søke om lov til å bruke den kommunale eiendommen. Dette kan du gjør før eller samtidig som du søker om tillatelse til utvidet skjenkeareal. 
Når tillatelse til bruk av eiendommen foreligger, kan du søke om utvidet skjenkeareal. 

Privat eiendom

Grunneier må ha skriftlig samtykket til at eiendommen kan benyttes. 

Behandlingstid

Søknaden må være sendt inn minst 4 uker før selve arrangementet starter. Søknader som kommer inn utenfor denne fristen, blir ikke behandlet. 

Søknadsfrist for utvidelser som gjelder sommeren

Du må søke innen 31. mai for alle type utvidelser. 

Hva koster det?

Ingen kostnader i forbindelse med denne søknaden.