Helsestasjonens rolle

Helsestasjon (jordmor, helsesøster, fysioterapeut og lege) har vanligvis god kjennskap til barnet og familien gjennom regelmessig kontakt fra svangerskap til skolestart. Særlig er det tett kontakt på helsestasjon de første 1½ årene.

Helsesykepleier inngir trygghet og tillit og kan være en god samtalepartner for foresatte, og har ofte et helhetsblikk på familien.

Formålet med en slik kontakt - alltid med samtykke

  • Utfyllende opplysninger vedrørende tidligere helse, utvikling og trivsel vurdert av helsesøster
  • Ved mistanke om forsinket motorisk utvikling kan helsesøster formidle kontakt til kommunal fysioterapeut for en vurdering, gjerne i barnehagen
  • Starte en tverrfaglig plan for videre utredning og tiltak

Samtykke

Det er viktig at all kontakt mellom helsestasjon og barnehage gjøres med samtykke fra foresatte (Foreldresamarbeid; Den nødvendige samtalen.... og Foreldresamarbeid; Førstesamtalen).  
Dette noteres i barnets mappe.  

Bruk vedlagte samtykkeskjema.