Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aksjeselskap (AS) - deleid

Agder energi

Agder Energis oppdrag er å levere ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden. 

Agder Energi eies av kommunene på Agder med til sammen 54,47 % av aksjene, og Statkraft Regional Holding AS med 45,53 % av aksjene. Lindesnes kommune eier 5,587%.

 ae.no

Agder Energi

Kommunekraft AS

Kommunekraft AS ble stiftet 28. april 1993 med formål å formidle kraft på vegne av aksjonærkommunene til best mulige kommersielle betingelser i markedet. Kommunekraft AS eies av 125 kommuner og 7 fylkeskommuner.

Kommunekraft er eid av 126 kommuner, 7 fylkeskommuner og LVK. Lindesnes kommune har en aksje og eier 0,3%.

 kommunekraft.no

Kommunekraft

Mandal havn Strømsvika Holding AS

Mandal havn Strømsvika Holding AS skal stå for investeringer og deltagelse i andre selskaper og eiendom, herunder  havnerelatert virksomhet, samt alt som står i naturlig forbindelse med  dette. 

Lindesnes kommune eier 75 %.

SKAP folkehøyskole

På SKAP kreativ folkehøyskole tror vi på at kreativitet, kritisk tenkning, samarbeid og evnen til problemløsning er viktige ferdigheter innenfor absolutt alle studie-, arbeids- og forskningsfelt.

 skapfhs.no

SKAP

USUS AS

USUS er en næringsklynge for kultur-, opplevelses- og reiselivsbedrifter på Sørlandet og i Telemark. USUS skal bidra til kontinuerlig utvikling av bedriftene i regionen, samt synliggjøre landsdelen og det den har å by på gjennom merkevaren Visit Sørlandet.

Lindesnes kommune er med som en av 130 partnere.

 usus.no

USUS

Varodd AS

Varodd sitt hovedformål er å få folk i jobb, hvilket kommuniseres gjennom bedriftens visuelle merke i-jobb. Varodd Arbeid og Inkludering As og Mindus As er tiltaksarrangør for arbeidsmarkedstiltak fra NAV Vest-Agder.

Varodd sine største eiere er Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune, Vennesla kommune, Sparebanken Sør og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Lindesnes kommune eier 1,9 %.

 varodd.no

Varodd

Vigeland Hus AS

Vigeland Hus AS har ansvar for utleie av eiendomsmasse til drift av museum/utstilling vedrørende Gustav Vigeland og Emanuel Vigelands liv og arbeider. 

Lindesnes kommune eier 22%.