En eierskapsmelding skal tydeliggjører hva en aktiv og god eierskapspolitikk innebærer for kommunens politikere og administrasjon. Eierposisjonen til kommunen avgjør i hvilken grad det er mulig å gjennomføre mål og prinsipper for hvert enkelt selskap.

Hele eierskapsmeldingen rulleres minst en gang hver valgperiode.