Eierskapsmeldingen revideres / utarbeides en gang i valgperioden og vedtas av kommunestyret.

Nåværende eierskapsmelding ble vedtatt av kommunestyret 22. juni 2022.