Gjennom samordning av sine IKT-ressurser ønsker kommunene å være i front for å møte krav til utvikling av nye digitale tjenester.

Det interkommunale personvernombudet er også plassert i DDV.Vår målsetting er å medvirke til god offentlig service og effektiv tjenesteproduksjon i DDV-kommunene.
Våre verdier PÅLITELIG – DYKTIG – MODIG – SAMMEN er viktige for oss og skal prege vårt arbeid. Det samme gjelder for visjonen vår: Drivkraft for digitalisering fra hav til hei.