Tidsfrister for spredning av husdyrgjødsel

Eng uten nedmolding etter gjødsling 15. februar  -  1. september
Jorder med nedmolding etter gjødsling 15. februar  -  1. november
Spredning av husdyrgjødsel må bare skje på tint barmark. 

Husdyrgjødsel spredd på åpen åker skal moldes ned straks og senest innen 18 timer etter spredning. Det skal tas rimelig hensyn til luktulemper og ulemper ved partikkelspredning ved spredning av husdyrgjødsel i nærheten av boliger.

Etter søknad kan kommunen i spesielle tilfeller godkjenne annen frist for å spre husdyrgjødsel.