Våre helsestasjoner og ansvarsområder

Vigeland

 • Ansvarsområde: fra graviditet til utgang av 10.trinn
 • Besøksadresse: Rådhusveien 9, 4520 Lindesnes 

Mandal

 • Ansvarsområde: fra graviditet til utgang av 10.trinn og Helsestasjon for ungdom, 13-25 år 
 • Besøksadresse: Skarvøyveien 55 (3. etg, ALTI-Mandal)

Marnardal

 • Ansvarsområde: fra graviditet til utgang av 10.trinn
 • Besøksadresse: Nordre Heddeland 24, Marnardal

Tverrfaglig helsestasjon består av:

 • Helsestasjonstjenester for barn 0-6 år
 • Skolehelsetjenesten 5-20 år
 • Helsestasjon for ungdom
 • Jordmor
 • Lege
 • Fysioterapi for barn og unge
 • Ergoterapi for barn og unge