Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Oppvekst

Familiens Hus 0-24 er kommunens tverrfaglige kompetansemiljø. Det er en enhet for samordning av kommunale tjenester som i sum, er ment å gi gravide, foreldre og barn et helhetlig, lett tilgjengelig og støttende tjenestetilbud i deres nærmiljø. 

Barnehageenheten organiserer de kommunale barnehagene i kommunen. Enheten har ansvar for oppfølging og samarbeid med eksterne partnere og private barnehager.

Oppvekstsenter består av barnehage, grunnskole og SFO.

Grunnskolene i kommunen omhandler enhetene barneskoler, ungdomsskoler og Lindesnes læringssenter. Grunnskolene i kommunen vil være i nettverk med eksterne partnere og i samarbeid med private skoler.