Ansvarområde

Kommuneoverlegen skal bidra med fagkunnskap, ha tett kontakt til psykososialt kriseteam og bidra til kommunikasjon mellom forvaltningsnivåene i helsetjenesten.