Næringssjefen samarbeider tett med næringsliv/ næringsorganisasjoner med å legge til rette for videreutvikling av næringslivet i kommunen.