Ansvarsområde

Kommunal barnehagemyndighet. Påse at barnehagene driver i tråd med Barnehageloven. Samordnet opptak. Vedtak om redusert foreldrebetaling for barnehager og SFO.