Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Koronavirus

Her har vi samlet aktuell informasjon om koronavirus, vaksinasjon og tiltak.
Bestill time til vaksinering | Bestill koronatest | Nyhetsoversikt | Alt om korona

Våg å se - våg å handle

Våg å se - våg å handle - innledning

Målet med opplæringen og prosedyrepermen er at barnehagene skal styrke sin kompetanse på å gi barn og foreldre en god og helhetlig hjelp og støtte på et tidligst mulig tidspunkt.  

ikon våg å se

Samarbeid barnehage og helsestasjon

Helsestasjonen kan være en sentral samarbeidspartner for barnehage og foresatte ved bekymring for et barns utvikling og trivsel. Helsestasjon (jordmor, helsesøster, fysioterapeut og lege) har vanligvis god kjennskap til barnet og familien gjennom regelmessig kontakt fra svangerskap til skolestart. Særlig er det tett kontakt på helsestasjon
de første 1½ årene. Helsesøster inngir trygghet og tillit og kan være en god samtalepartner for foresatte, og har ofte et helhetsblikk på familien.

Barnevernstjenesten - melding og samarbeid

Barnehagen spiller en viktig rolle i et barns liv. Den skal ivareta barnet på alle måter, også ved å være oppmerksom på forhold som kan føre
til tiltak fra barneverntjenestens side.

Barnevernet er først og fremst en hjelp og støtte til barn og familier. De fleste tiltak i barnevernet har et støttende og forebyggende innhold 
som trygger foreldrene i en vanskelig situasjon.

Bekymringssaker i en barnehage vil ofte være forbundet med en usikkerhet i forhold til omsorgssituasjonen, såkalt ”gråsonesaker”.

Er man i tvil om saken utløser meldeplikt, kan man drøfte saken anonymt med barnevernet.

Digital melding til barnevernet (brukes av det offentlige)

Digital melding til barnevernet (brukes av privatpersoner)

Samtalen med barnet

Et barn som opplever psykisk mishandling, omsorgssvikt, vold eller andre negative hendelser,
vil ofte gi uttrykk for dette gjennom utsagn i bruddstykker. Ofte kommer disse utsagnene
når barnet føler seg trygg og ivaretatt, og gjerne i situasjoner som kan vekke assosiasjon til
hendelsene.

Foreldresamarbeid: Førstesamtalen

I kommunen har vi en satsing på å øke kompetansen til personalet for å hjelpe familier i en sårbar situasjon og gi hver enkelt familie et godt tilbud. Et av fokusområdene er å ha førstesamtale med alle nye foreldre til barn som begynner i barnehagen.

1