Espira Årkjær barnehage

Nettside

Kontaktinformasjon leder
Leder Wenche S. Gabrielsen
Mobil: 940 17 070
E-post: 
wenche.skoie.gabrielsen@espira.no

Telefonnummer til avdelinger:
Hovednummer: 38 26 14 25
Larven: 940 22 852 
Marihøna: 940 22 851 
Sommerfuglen: 940 22 853
Mauren: 940 22 850

Post- og besøksadresse
Daleveien 274
4517 Mandal

Espira Holum barnehage

Nettside

Kontaktinformasjon leder
Leder Karina J. Aasen
Mobil: 940 22 890
E-post:
karina.aasen@espira.no

Telefonnummer til avdelinger
Hovednummer: 38 26 63 70
Småspiran: 940 22 892
Storespiran:940 22 893
Spiretrollet: 940 22 068
Spireslottet: 940 22 894

Post- og besøksadresse
Laustøheia 22
4519 Holum

Espira Lindesnes barnehage

Nettside
Epost: lindesnes@espira.no 

Kontaktinformasjon leder
Leder Linda Holskog 
Mobil: 477 90 599
E-post: 
styrer.lindesnes@espira.no

Telefonnummer til avdelinger
Hovednummer: 955 51 242
Kaos: 404 08 487
Humor: 466 34 589
Glede: 472 34 952
Turbo: 472 34 948

Post- og besøksadresse
Rødbergsveien 33
4520 Lindesnes

Espira Sånum barnehage

Nettside

Kontaktinformasjon leder
Leder Inga Solberg
Mobil: 940 22 860
E-post: inga.solberg@espira.no

Telefonnummer til avdelinger
Hovednummer: 38 26 40 78
Krabbestua: 940 22 862 / tur 940 22 866
Morillen: 940 22 863 / tur 940 22 867
Svanen: 940 22 864 / tur 940 22 868
Havørna: 940 22 865 / tur 48 88 25 04 
Terna: 989 05 758 / tur 94 02 28 69

Post- og besøksadresse
Rennesveien 40
4513 Mandal

Harkmark naturbarnehage

Nettside
Facebookside

Kontaktinformasjon leder
Leder Silke Bossen
Mobil: 480 54 633
E-post: styrer@framsteg.no

Telefonnummer: 41 44 88 43

Post- og besøksadresse
Tregdeveien 1280
4516 Mandal 

Hurlumhei barnehage

Nettside

Kontaktinformasjon leder
Leder Nina Hærås
Mobil: 992 59 347
E-post: hurlumheibarnehage@gmail.com

Telefonnummer 38 26 06 84

Post- og besøksadresse
Legatveien 1
4517 Mandal

Imekollen barnehage

Nettside

Kontaktinformasjon leder 
Leder Synnøve Gautesen Helliesen
Mobil: 400 36 522
E-post: imekollen@nlmbhg.no

Telefonnummer til avdelinger
Hovednummer: 38 26 33 08
Blåveisen - mobil 948 19 930
Hvitveisen - mobil 948 19 929
Hestehoven - mobil 474 65 548

Post- og besøksadresse
Lindeveien 30
4515 Mandal

Myrteigen barnehage

Hjemmeside

Facebookside

Kontaktinformasjon leder
Leder Andrea Nathalia P. Øislebø
Mobil: 40 41 27 03
E-post: post@myrteigenbarnehage.no

 

Post- og besøksadresse
Myrteigen 3A
4514 Mandal

Rauneveien barnehage

Nettside

Kontaktinformasjon ledere
Leder Lise Haagensen/ Gunnhild Stalsberg
E-post: rauneveien@gmail.com

Telefonnummer 906 55 012

Post- og besøksadresse
Rauneveien 1
4515 Mandal

Saniteten barnehage

Nettside
Epost: admin@sanitetensbarnehage.no

Kontaktinformasjon leder
Leder Helle Hole Skogen
E-post: sanitetens.bhg@gmail.com

Telefonnummer 913 41 847

Post- og besøksadresse
Foged Heibergsgate 7 A
4514 Mandal

Skinsnesheia barnehage

Nettside

Kontaktinformasjon leder
Leder Karen M. Thomassen/ Torunn Berentsen
Mobil: 47 67 06 23
E-post: post@skinsnesheia-bhg.no

Telefonnummer 38 26 59 80

Post- og besøksadresse
Skinsnesheia 33, 4515 Mandal

Skoie gårdsbarnehage

Nettside

Kontaktinformasjon leder
Leder: Nora Borgen Govertsen
Mobil: 410 00 671

Telefonnummer 916 19 843

Post- og besøksadresse
Skoieveien 172
4516 Mandal

Norlandia Valle Gård friluftsbarnehage

Nettsted

Kontaktinformasjon leder
Leder: Wibekke Yri Adriaenssens
Mobil: 994 84 002

Telefonnummer til avdelinger
Hovednummer: 38 26 10 14
Vettene: 38 26 10 14 - tast 2
Troll: 38 26 10 14 - tast 3
Tusse: 38 26 10 14 - tast 4

Post- og besøksadresse
Valleveien 8
4513 Mandal

Remehaugen Kystbarnehage

Nettside

Kontaktinformasjon leder
Styrer: Oddrun eide Røiseland
Mobil: 48 17 95 95​
Epost: post@remehaugen.no​

Post- og besøksadresse
Spangereidveien 1051
4521 Lindesnes

Barnas Naturbarnehage

Barnas Naturbarnehage

Enhetsleder: Anne O. Jørgensen
Mobil: 90 69 48 46
Send enhetsleder e-post

Styrer: Signe Lindstrand
Mobil: 94 81 64 05
Send styrer e-post

Post- og besøksadresse
Sollia 14
4521 Spangereid

Barnas Naturbarnehage på Facebook

Spangereid Naturbarnehage

Nettside

Kontaktinformasjon styrer
Styrer: Anders Kvinen Kaldheim
Mobil: 95 26 75 52
Epost: anders@spangereidnaturbarnehage.no 

Post- og besøksadresse
Kyllinggata 3
4521 Lindesnes