Ansvarsområde

Assisterende rådmann er leder for rådmannens stab. Dette stabsområdet omfatter en del fagstillinger samt enhetene Økonomi og Organisasjon som har egne ledere. Assisterende rådmann er rådmannens stedfortreder og møter ved dennes fravær i politiske organer og i ulike andre sammenhenger.

Stillingen har ansvaret for å koordinere en rekke interne funksjoner og prosesser. Assisterende rådmann leder arbeidet i Varslingssekretariatet, og er saksbehandler og sekretær for Klageutvalget. Assisterende rådmann sitter i rådmannens ledergruppe. Fagstillinger som rapporterer til assisterende rådmann er SLT-koordinator, frivilligkoordinator, folkehelsekoordinator, beredskapskoordinator, ansvarlig for eierskapssaker mm og 0-visjonleder.