Ansvarsområder

  • Samfunnssikkerhet og beredskap
  • Barn og unges talsperson i plansaker
  • Prosjektleder temaplan mestring