Geir Aamdal
Geir Aamdal

Avdelingsleder

Avdelingsleder Geir Aamdal

Telefon: 91 59 33 12
E-post: geir.amdal@

Ansvarsområder

Byggavdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens rådhus, kommunale boliger, kulturbygg, idrettshaller, skoler og barnehager.

Avdelingen har de siste årene hatt fokus på energiøkonomisering og oppgradering av tekniske anlegg i formålsbygg.

De kommunale byggene har fra de tre kommunene ulik vedlikeholdsgrad og et varierende vedlikeholdsetterslep. Det bygges flere nye haller i den nye kommunen og organisering av arbeid med drift og vedlikehold vil være et viktig arbeid i kommende år.