Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Teknisk drift

Teknisk drift har ansvar for drift og vedlikehold av kommunal infrastruktur, bygningsmasse, tekniske og grønne anlegg. Enheten representerer kommunen som grunneier i forbindelse med kjøp og salg av kommunal eiendom, samt i arbeid med utbyggingsavtaler knyttet til bolig- og næringsområder. Prosjektavdelingen har ansvar for gjennomføring og oppfølging av alle kommunale byggeprosjekt. 

Byggavdelingen

Byggavdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens rådhus, kommunale boliger, kulturbygg, idrettshaller, skoler og barnehager. 

Avdeling vei og grønt

Avdeling vei og grønt har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens utendørs idrettsanlegg, lekeplasser, parker, gang- og sykkelveier, broer, veilys og veier.

Avdeling kvalitet og utvikling

Avdelingen arbeider med kvalitets- og utviklingsarbeid inkludert felles arbeid med digitalisering.

Plan- og prosjektavdelingen

Prosjektavdelingen har ansvar for gjennomføring og oppfølging av alle kommunale byggeprosjekt. 

Renholdsavdelingene

Vi har to renholdsavdelinger i kommunen. Avdelingene har ansvar for renhold i kommunale bygg.

Vann- og avløpsavdeling

Avdelingen har blant annet ansvar for produksjon og leveranse av vårt viktigste næringsmiddel drikkevann.