Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Teknisk forvaltning

Teknisk forvaltning består av de 4 avdelingene, byggesak, plan, jord- og skogbruk og geodata. 

Landbruksavdelingen

Landbruksavdelingen har ansvar for tillatelser og tilskuddsordninger knyttet til jord- og skogarealer i kommunen.

Byggesaksavdelingen

Byggesaksavdelingen har ansvar for behandling av dispensasjonssøknader, og bygge og delingstillatelser etter plan- og bygningsloven.

Geodataavdelingen

Geodataavdelingen har ansvar for både oppmålingsforretninger, teknisk tegning av kommunale planer, bistå byggesaksavdelingen ved matrikkelføring av bygg og adresser og drift av kommunens kartløsninger. 

Planavdelingen

Planavdelingen har ansvar for behandling av reguleringsplaner, utarbeide kommunale planer og for by- og tettstedsutvikling gjennom ulike planprosesser og prosjekter.

1