Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Teknisk forvaltning

Teknisk forvaltning består av de 4 avdelingene; byggesak, plan, jord- og skogbruk og geodata. 

Byggesaksavdelingen

Byggesaksavdelingen har ansvar for behandling av dispensasjonssøknader, og bygge og delingstillatelser etter plan- og bygningsloven.

På grunn av stor saksmengde og redusert bemanning er Byggesaksavdelingen åpen for publikum mellom 12.00-15.30.

Landbruksavdelingen

Landbrukskontoret har ansvar for forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler som gjelder jord- og skogbruk.


 Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal
 07.30-15.30

Følg oss gjerne på facebook.png

Geodataavdelingen

Geodataavdelingen har ansvar for både oppmålingsforretninger og digitale kart. 

Planavdelingen

Planavdelingen har ansvar for behandling av reguleringsplaner, utarbeide kommunale planer og for by- og tettstedsutvikling gjennom ulike planprosesser og prosjekter.


  Rådhusveien 9, Lindesnes