Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Teknisk forvaltning

Teknisk forvaltning består av de 4 avdelingene; byggesak, plan, jord- og skogbruk og geodata. 

Byggesaksavdelingen

Byggesaksavdelingen har ansvar for behandling av utslippssaker, dispensasjonssøknader og bygge og delingstillatelser etter plan- og bygningsloven. 

Ønsker du et møte med oss ber vi om at du tar kontakt enten pr telefon eller e-post. For at henvendelsen din skal bli behandlet så raskt som mulig trenger vi opplysninger om adresse og/ eller gnr/ bnr, og hva saken handler om. 

Geodataavdelingen

Geodataavdelingen har ansvar for både oppmålingsforretninger og digitale kart. 

Landbruksavdelingen

Landbruksavdelingen har ansvar for forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler som gjelder jord- og skogbruk.

Planavdelingen

Planavdelingen har ansvar for behandling av reguleringsplaner, utarbeide kommunale planer og for by- og tettstedsutvikling gjennom ulike planprosesser og prosjekter.