SMS avlesning

Svar på mottatt SMS ved å oppgi de sorte og hvite tallene i telleverket. Begynn avlesningen fra venstre. Tall bak komma eller røde tall skal ikke tas med.

Kvittering

Når du har svart på mottatt SMS med avlest målerstand, vil du motta en kvittering med målt forbruk siden sist avlest målerstand. Forbruket er oppgitt i hele kubikkmeter (1 kubikkmeter = 1m³ = 1000 liter).

Registrere stand for flere vannmålere

Er man registrert som mottaker av varsel for flere vannmålere, vil man motta SMS varsel per vannmåler. Pass på at du svarer med vannmålerstand for korrekt måler! Sjekk vannmålernummeret i mottatt SMS mot vannmålernummeret på måleren du leser av.

Ikke mottatt SMS?

Dersom du ikke har mottatt SMS varsel om avlesning i år og ønsker dette vil det være mulig å oppgi telefonnummer til neste års avlesning via avlesning på Internett: www.leseav.no, eller ved å oppgi mobilnummeret på vannmålerkortet som sendes i retur til kommunen via post.

Registrert feil?

Registrerer du feil målerstand første gang, kan du foreta registrering på nytt med korrekt målerstand. Den siste rapporterte vannmålerstanden vil bli den gjeldende.

Internettavlesning - www.leseav.no

For å kunne lese av din målerstand via Internett, er det nødvendig med et vannmålerkort.  Vannmålerkortet blir sendt ut i midten av november og bare til de husstander som ikke har besvart målerstand via SMS.

Du leser av vannmåleren på www.leseav.no.

Hvordan registrere vannmåler

Registrer kun de sorte og hvite tallene i telleverket. Begynn avlesningen fra venstre. Tall bak komma eller røde tall skal ikke tas med. Røde tall er litermål. Kommunen fakturerer forbruket i hele kubikkmeter (1 kubikkmeter = 1m³ = 1000 liter).

Sjekk at du leser av korrekt vannmåler ved å sammenligne vannmålernummeret på mottatt varsel mot nummeret på vannmåleren.

Ønsker du SMS varsling?

Du kan registrere ditt telefonnummer på www.leseav.no.  Da vil du fra neste år motta SMS varsel.

Registrert feil?

Registrerer du feil målerstand første gang, kan du foreta registrering på nytt med korrekt målerstand. Den siste rapporterte vannmålerstanden vil bli den gjeldende.

Avlesning ved eierskifte

Kommunen foretar ikke avregning mot kjøper/selger, men ved eierskifte kan det være en fordel å ta en gjennomgang av innbetalt forskudd, samt lese av vannmåler. Det er i mange tilfeller eiendomsmegler som melder fra om vannmåleravlesning ved eierskifte, vi registrerer dette som en eierskifteavlesning, det regnes ikke som en årsavlesning.

Det er registrert eier som til enhver tid er ansvarlig for påløpte gebyrer på eiendommen. Dette gjelder også ikke-betalte kommunale gebyrer under tidligere eiere.