Om Mandalshallen

Mandalshallen er et stort publikumsanlegg som besøkes av 350 000 gjester i løpet av året. Både idrettshallene og svømmehallene brukes aktivt av kommunens skoler på dagtid. På ettermiddag / kveld og i helger brukes fasilitetene til trening, turneringer og publikumssvømming. Det er ca 14 ansatte i hallen, bestående av teknisk driftspersonell som også har rollen som vertskap samt svømmehallansatte i turnus. Alle ansatte samt driftsleder har sitt daglige virke i Mandalshallen.