Ansvarsområde

Økonomisjefen har det faglige og administrative ansvaret for kommunens økonomi- og finansforvaltning. Økonomisjefen har et særlig ansvar for budsjett, regnskap, finansforvaltning og rapportering. Økonomisjefen har også det overordnede ansvaret for avdelingene styring og kontroll, digitalisering/digitale tjenester og regnskap.

Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe som har fokus på helhetlig og samordnet utvikling av kommunen som tjenesteleverandør, forvaltningsorgan og samfunnsutvikler.