Leder, møtesekretærer og koordinatorer

Leder

Møtesekretærer

BU-koordinatorer

Vår oppgave er å legge til rette for at BU får god informasjon, hjelpe dem med å gjennomføre møter og hjelpe dem med å følge opp arbeidet sitt mot ulike beslutningstagere. Vi hjelper også med å sette ungdommene i kontakt med voksne som ønsker deres innspill, og koordinerer arbeidet for dem.